Vrtići, Dečje igraonice i rođendani / Knjižare - kancelarijski i promo materijal

Pitagora DN CENTAR

Pitagora DN CENTAR

Jove Ilića 16
11000 Beograd

Telefon 011/397-8355

Telefon 064/853-1305

Telefon 011/397-8355

Telefon www.dncentar.co.rs

Ocenite:
Glasali ste!
Podelite sa prijateljima:

Samo praktičan rad i iskustvo vode ka sazrevanju.
Decu privlači apstraktno samo kada do toga dođe kroz manuelnu aktivnost.


Marija Montesori


Metod rada

Zasnovan na filozofiji Marije Montesori koja u polaznoj osnovi ima shvatanje da je period od rođenja do šeste godine najvažniji jer dete tada poseduje "um koji upija" tzv. ABSORBENT MIND.

Detetu treba omogućiti da slobodno istražuje i uči, a intervencija nastavnika svodi se na minimum (prezentacija aktivnosti, opservacija i praćenje deteta).

U radu sa decom koriste se originalni didaktički materijali: praktični, senzorni i akademski.

Grupa je mešovita po uzrastu.


Princip rada

  • Sva deca žele da uče
  • Deca uče kroz igru
  • Sva deca prolaze kroz sve faze u svom razvoju (periodi prelaska iz jedne u drugu su različiti)
  • Sva deca prolaze kroz određene periode osetljivosti za pojedine funkcije
  • Svako dete teži slobodi i nezavisnosti


Organizacija rada u PITAGORI

Školica Pitagora radi po programu Montesori već 10 godina.

Pored ovog programa koji je AKREDITOVAN, deci se priža i mogućnost da se bave dodatnim aktivnostima (časovi engleskog jezika, baleta, muzike i rad sa logopedom).


Izdavaštvo DN CENTAR
:

Popularna nauka
1. Knjiga o šiframa, autor Sajmon Sing
2. Fermaova poslednja teroema, autor Sajmon Sing
3. Veliki prasak, autor Sajmon Sing
4. Čovek koji je izumeo dvadeseti vek , autor Robert Lomas
5. Vek Nobelove nagrade, autori Prof. dr B. Pavlović i dr V. Pavlović, predgovor dr Konstantin Nikolić
6. Napitak za boljitak, autori Sajmon Sing i Edzard Ernst

Pedagogija
1. Ovo je moja skolica..., autori K. Tosović i D. Nikolić
2. Upijajući um, autor Marija Montesori
3. Od detinjstva do adolescencije, autor Marija Montesori
4. Rana stimulacija i prevencija govorno jezičkih poremećaja, autor Milivojka Marković
5. Vaše dete, autora Penelope Lič, knjiga br.1 u svetu o nezi deteta od rođenja do 5 godine

Psihologija
1. U svetlu mita, autor Frejzer Boa

Filozofija
1. Filozofske utehe, autor Alen de Boton

Fizika
1. Fizika, zbirka resenih zadataka, autori K. Nikolić, J. Cvetić i P. Marinković
2. U potrazi za još jednom čudesnom godinom, autor Djordje Minić

Dečje knjige
1. Hrastova ulica, autori Milan Mihaljčić i Nemanja Pastar, ilustracije Tihomir Čelanović
2. Slikari iz brezove šume, autor Milan Mihaljčić
3. Dečak koji je ukrao more, autor Nemanja Pastar
4. Boginje, autor Milan Mihaljčić

Pitagora DN CENTAR
Pitagora DN CENTAR
Pitagora DN CENTAR
Pitagora DN CENTAR
Pitagora DN CENTAR
Pitagora DN CENTAR
Pitagora DN CENTAR
posao300x200)