Klinički centar Srbije u Beogradu - Klinički centar Srbije Beograd

Institut za alergologiju

Institut za alergologiju

Pasterova 2
11000 Beograd
T: 361 7777
http://www.klinicki-centar.rs

Urgentni Centar

Urgentni Centar

Pasterova 2
11000 Beograd
T: 2644-667
http://www.klinicki-centar.rs

Institut za radiologiju

Institut za radiologiju

Dr Subotića 13
11000 Beograd
T: 011/3618-444
T:
http://www.klinicki-centar.rs

Institut za psihijatriju

Institut za psihijatriju

Pasterova 2
11000 Beograd
T: 3618-444
http://www.klinicki-centar.rs

Institut za plućne bolesti i TBC

Institut za plućne bolesti i TBC

Višegradska 26
11000 Beograd
T: 361-7777
http://www.klinicki-centar.rs

Institut za očne bolesti

Institut za očne bolesti

Pastrova 2
11000 Beograd
T: 011/3618-444
T:011/361-7777
http://www.klinicki-centar.rs

Institut za neurohirurgiju

Institut za neurohirurgiju

Koste Todorovića 4
11000 Beograd
T: 361-8444
http://www.klinicki-centar.rs

Institut za endokrinologiju

Institut za endokrinologiju

Dr Subotića 13
11000 Beograd
T: 011/3618-444
T:011/3617-777
http://www.klinicki-centar.rs

Institut za kardiovaskularne bolesti

Institut za kardiovaskularne bolesti

Pasterova 2
11000 Beograd
T: 011/3618-444
T:011/3617-777
http://www.klinicki-centar.rs

Institut za infektivne i tropske bolesti

Institut za infektivne i tropske bolesti

Bulevar Oslobodjenja 16
11000 Beograd
T: 011/3618-444
http://www.klinicki-centar.rs

Klinika za gastroenterologiju

Klinika za gastroenterologiju

Koste Todorovića 6
11000 Beograd
T: 011/3618.444
T: 011/361-7777
F:
www.klinicki-centar.rs

Institut za Klinika za digestivnu hirurgiju

Institut za Klinika za digestivnu hirurgiju

Koste Todorovića 6
11000 Beograd
T: 011/3618-444
T:
http://www.klinicki-centar.rs

Institut za hematologiju

Institut za hematologiju

Koste Todorovića 2
11000 Beograd
T: 011/361-7777
http://www.klinicki-centar.rs

Institut za ginekologiju i akušerstvo

Institut za ginekologiju i akušerstvo

Višegradska 26
11000 Beogard
T: 011/361-7777
http://www.klinicki-centar.rs

Institut za dermatovenerologiju

Institut za dermatovenerologiju

Pasteriva 2
11000 Beograd
T: 011/361-7777
T:911/3618-444
http://www.klinicki-centar.rs

Institut za medicinsku biohemiju

Institut za medicinsku biohemiju

Pasterova 2
11000 Beograd
T: 011/361- 8444
T:011/361-7777
http://www.klinicki-centar.rs

Instituti za urologiju i nefrologiju

Instituti za urologiju i nefrologiju

Resavska 51,
11000 Beograd
T: 011/3618-444
T:011/3617-777
http://www.klinicki-centar.rs

posao300x200)